2000 siste sitater- Jane Austen, Marcel Proust, Anne Frank och mer

8h 21min
bookCoverFor

Beskrivning

Liker du oppdage forfattere gjennom sine egne ord, og får i kjernen av sine ideer på den mest effektive måten? Her er et utvalg av sitater fra de største tenkerne som noensinne vandret på jorden: Einstein, Carl Jung, Spinoza, Schopenhauer, Chekov, Cicero, Konfucius, Cioran, Nietzsche, Kant, Bouddha, Laozi, Leonardo da Vinci, Gandhi, Marcus Aurelius, Goethe, Shakespeare, Proust, Jane Austen, Anne Frank. Øke din kunnskap om vår kultur og glede i disse essensielle tanker ved store tall i vår tid og før. En flott sitat kan kapsle et stort nett av ideer, tanker, refleksjoner, følelser i noen få ord. En utmerket sitat krever leseren til å stoppe å tenke på den virkelige betydningen og poesi av noen få ord. Sitater hardt rammet inn i essensen av å være menneske, og retten sitat kan hjelpe oss å se den usynlige betydningen av ting.

© 2020 Astorg Norway (Ljudbok)