Bli bekant med stora författare från hela världen genom ett noggrant urval av 500 citat som introducerar deras idéer och avgränsar strukturen i deras arbete med tydlighet. Upptäck nya aspekter eller fördjupa dig i tankarna hos Miguel de Cervantes, William Shakespeare, Marcel Proust, Anton Chekov, Oscar Wilde, för att utöka ditt sinne och kunskap om vår kultur.
Visa mer