Bli bekant med de viktigaste författarna på 1900-talet genom ett noggrant urval av 600 citat som introducerar deras stora idéer och avgränsar strukturen i deras arbete med tydlighet. Upptäck nya aspekter eller fördjupa dig i tankarna hos Anne Frank, Antoine de Saint Exupéry, Khalil Gibran, Oscar Wilde, Stefan Zweig, Winston Churchill, för att utöka ditt sinne och din kunskap om vår kultur.
Visa mer