Bli bekant med några av de viktigaste politiska filosoferna: Cicero, Confucius, Karl Marx, Tocqueville, Nietszche, Henry-David Thoreau. Dessa siffror har format västerländsk politisk tanke och deras förståelse hjälper dig att förstå strukturen i våra politiska system; gräva djupt in i deras verk och tankar med ett urval av de viktigaste citaten som introducerar deras huvudidéer och avgränsar strukturen i deras arbete med klarhet.
Visa mer