Bli bekant med de viktigaste författarna på 1800-talet genom ett noggrant urval av 700 citat som introducerar deras stora idéer och avgränsar strukturen i deras arbete med klarhet. Upptäck nya aspekter eller fördjupa dig i tankarna hos Hugo, Dumas, Chateaubriand, Dostoievski, Flaubert, Maupassant, Stendhal, för att utvidga ditt sinne och din kunskap om vår kultur.
Visa mer