Att främja entreprenörskap
  
Dela boken    
Sverige har historiskt varit ett land som stått för stora, banbrytande innovationer och skapat starka internationella företag. Historien kan med en bra vision och målstyrning upprepa sig. Framtidens entreprenörskap kräver att resurser allokeras rätt för att därmed skapa maximala fördelar. Denna text publicerades ursprungligen som ett kapitel i antologin ”Framtidsutmaningar – Det nya Sverige” (2013). Mernosh Saatchi studerade till civilingenjör i elektroteknik på KTH samtidigt som hon startade kommunikationsbyrån Humblestorm 2002. Företaget expanderade snabbt till 40 miljoner i omsättning, vilket gjorde det till det största företaget sett till omsättning som drevs av en kvinna yngre än trettio år under 2008. Nima Sanandaji har licentiatexamen i polymerteknik från KTH. Han har författat sju böcker som berör olika samhällsfrågor som integration, entreprenörskap samt kvinnors karriärframgångar och företagande.
Visa mer