Att mätta uthålligt
  
Dela boken    
En liten förflyttning hos väldigt många kommer att kunna göra skillnad. Ju fler vi är som tar ansvar i våra roller som konsumenter, producenter, politiker, inom näringslivet, skolan, desto starkare kan kraften bli och desto större är chansen att vi kan klara utmaningen att mätta fler på ett långsiktigt och uthålligt sätt. Denna text publicerades ursprungligen som ett kapitel i antologin ”Framtidsutmaningar – Det nya Sverige” (2013). Helena Jonsson är förbundsordförande i Lantbrukarnas Riksförbund sedan 2011. Hon är starkt engagerad i frågor om hur de svenska gröna näringarna ska växa och få konkurrenskraftiga förutsättningar att möta framtida utmaningar som livsmedelsförsörjning och energiomställning.
Visa mer