Att undvika en tvåtredjedelsdemokrati
  
Dela boken    
Om den svenska demokratin ska fortsätta stå stark måste den först och främst också lyssna på grupper med en mer utsatt social position, och inte endast på de grupper som har den starkaste rösten. Politik måste göras tydlig och förståelig för alla, och inte minst, den måste göras relevant för alla grupper i samhället. Varför ska man annars bry sig? Denna text publicerades ursprungligen som ett kapitel i antologin ”Framtidsutmaningar – Det nya Sverige” (2013). Maria Oskarson är docent och universitetslektor vid Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet. Hennes forskning är inriktad på sociala och politiska skiljelinjer och medborgarnas förhållande till politik.
Visa mer