Bästa noveller
  
Dela boken    
”Låt oss fördriva en sådan här mörk kväll med historier!” – Agnes von Krusenstjerna
Novellsamlingen Bästa noveller innehåller ett stort antal av Agnes von Krusenstjernas berättelser. Agnes von Krusenstjerna (1894-1940) blev under sin tid stämplad av de konservativa som en dekadent och trivial författare. Hennes verk satte igång stora svallvågor kring de moraliska normerna, framförallt vad gällde kvinnors rättighet att uttrycka sig fritt och kampen kring en friare sexualmoral.
Bästa noveller innehåller:
En kväll i ett värdshus
Ett markisat
Madame Boucs kärleksmåltid
En vagn stjälper
Värdshuset Flugholmen
Har du sett mig?
Var och en sitt yrke
En ung dam far till Djurgårdsbrunn
Originalupplagan
Herrgårdsidyll
Mot våren
I skymningen
Tvärs över gatan
I ateljé Souvenir
Den första
Hon som gjorde rent
Mordet
Händelser i Solgränd
Herr Lundholm är borta
Den hemlighetsfulla fru Öbeck
Junis blommor
Rosen från bilen
Ett träd utanför ett fönster
I andra hand
Vivi, flicka med melodi
Ja, det förstår jag
Eldsbuketten
Omkring gallret
Det var en gång ett barn
Min lilla syster
Overkliga blommor
Det åtrådda landet
Förspel till vintern
Visa mer