Befrielse och civil olydnad
  
Dela boken    
Kan mönsterkonstruktion lära oss hur vi förändrar politiska strukturer? Boken ”Befrielse och civil olydnad” undersöker vad politiskt motstånd kan lära från hur kläder formar, stramar och strukturerar. Och vad kan civil olydnad lära från hur mode sprids genom imitationer och innovationer. I ”Befrielse och civil olydnad” blir tyger och sömmar politiska samarbetspartners snarare än passiva objekt. Skall vi förstå klädkoder som en form av lagstiftande? ”Befrielse och civil olydnad” är ett samtal mellan Otto von Busch och Per Herngren om ickevåldsmotstånd och kläddesign. Med exempel från deras praktiker växer en filosofi om politisk förändring fram.
Visa mer