Besvärjelser till tröst
  
Dela boken    

"Det är något du inte finner, något du aldrig hinner,

du ökar hastigheten, luften visslar förbi,

tingen flyger åt alla håll, fåglar hopas i drivor,

fälten skördas med en enda blick, havet ligger stelnat glasgrönt,

hastighet, hastighet,

sten skiljer sig från sten, murar vacklar och störtar,

en människa skjuter upp, står grön som ett träd

ett kort ögonblick innan hon fäller sitt kött, visar sitt vitnande skelett"

Artur Lundkvist (1906-1991) var författare, översättare, introduktör och litteraturkritiker. Han debuterade med diktsamligen Glöd 1928 och skrev sedan ett stort antal verk inom en rad olika genrer. 1968 valdes han in som ledamot i Svenska akademien. Besvärjelser till tröst gavs för första gången ut 1969.

Visa mer