Big bang eller varde ljus?: Skapelsemyten som pseudovetenskap- Maria Gunther Axelsson, Per Kornhall

82 Sidor
bookCoverFor

Beskrivning

En kreationist anser sig ha vetenskapliga bevis på att Bibelns skapelseberättelse är ordagrant sann. Att jorden skapades för ungefär 6 000 år sedan och att allt liv på jorden är skapat av Gud. Här granskar Maria Gunther Axelsson vad medlemmarna av denna globalt växande rörelse egentligen tror och vad de har för agenda, både politiskt och religiöst. Kritiskt prövar hon alla de så kallade vetenskapliga bevis som kreationister världen över använder sig av när de hävdar att deras teori är lika hållbar som evolutionsteorin. Dessutom presenteras det som naturvetenskapen hittills har kommit fram till om universums uppkomst och utveckling: Hur kan forskarna veta att universum uppkom i Big Bang för 13,7 miljarder år sedan? Att alla levande varelser härstammar från samma urcell? Att alla jordens kontinenter en gång satt ihop i en enda jättekontinent? Maria Gunther Axelsson är vetenskapsjournalist och fysiker. Hon var själv tidigare kreationist och har därför en unik inblick i frågorna.

Format:
E-bok
Sidor e-bok:
82
Språk:
Svenska
Utgiven:
2014-12-17
Förlag e-bok:
Wahlström & Widstrand
ISBN e-bok:
9789146228288

© Wahlström & Widstrand (E-bok)