Bränn borgarna
  
Dela boken    
”– När började dom bry sig om vår nöd? När korna kan spinna silke får vi vår rätt.
Far rätade på sin långa seniga gestalt och svarade mörkt:
– Frivilligt lär det inte bli denna gång."
Året är 1434 och det är en svår tid för Sveriges bönder, liksom för Magnus familj. Fogden kommer ofta och kräver dem på skatt, och när de inte kan betala så tar fogden deras djur och lämnar dem nära svältdöden. Magnus far får en dag nog. Han attackerar knektarna och fogden. I samma stund blir familjen fredlös.
Magnus familj är inte de enda som reagerar. Det börjar talas om en man som heter Engelbrekt, som vill storma fogdeborgarna och sätta stopp på deras förtryck. Magnus blir hans tjänare.
Det är dags för det stora befrielsekriget. Olov Svedelid (1932-2008) var en svensk författare från Stockholm. Han skrev framför allt deckare och nådde stora framgångar i sitt oerhört uppskattade och breda författarskap.
Visa mer