Dante 15 - Stollar på gång, Dante
  
Dela boken    
”Min goda kvinna”, sa Dante till gumman Myrva Tryning. ”Vi ska vara på Skansen i natt och hindra er man, utbildningsminister Guttaperka Tryning, från att göra en formidabel tabbe genom att kuta hem med en stulen pingvin.” ”Gör han det, får han heta Pingvin-Gutta för resten av sin liv”, påpekade Tvärsan. B. WAHLSTRÖMS RÖDGRÖNA RYGGAR har fyllt svenska barns bokhyllor sedan början av 1900-talet. Böckerna är dokument av sin tid och bör läsas som sådana. Vi har valt att inte omarbeta texterna och förlaget står inte bakom eventuella åsikter och uttryck som kan upplevas som stötande, då vi ser detta som ett digitalt tillgängliggörande av historiskt material.
Visa mer