Darwins ofullbordade : Om människans biologiska natur
  
Dela boken    

Biologiska påståenden om människans natur har alltsedan nazitiden betraktats som suspekta. Nu femtio år senare har biologin omvärderats, inte minst tack vare den nya gentekniken. Människans arvsmassa är på väg att kartläggas. Denna essä handlar om hur de nya teorierna påverkar vår syn på oss själva.

P. C. Jersilds bok Darwins ofullbordade utgavs för första gången 1997.

Visa mer