DAX ATT LYCKAS - Skapa målbild och riktmärke  med mental träning
  
Dela boken    

DAX ATT LYCKAS - Skapa målbild och riktmärke

Det du tror på, är också det som du skapar i ditt liv.

I vårt sinne finns det fler olika inre bilder som för oss människor framåt eller bakåt mot eller från våra mål.

I denna vägledda mentala träning, kommer du att se vad du har för bild om dig själv, världen och livet. Du kommer att tydliggöra för dig själv, vad det är som gör att du har de resultat i ditt liv som du har och även kunna skapa de resultat som du verkligen vill ha.

En skapande resa - ämnat för att du ska kunna ge dg själv vad du verkligen vill ha.

Denna mentala övning kan du göra om och om igen, allt för att serva ditt inre och yttre , till att uppnå de resultat som du vill ha i ditt liv och som gynnar dig, dina nära och kära.

Trevlig resa !
Tid: 13 minuter 
Inspelning innehåller Alfavågor, använd hörlurar för bästa effekt.
 Avslappning 

Visualisering 
Kreativitet 

När man verkligen är avslappnad, lugnar hjärnans aktivitet ner sig från det snabba Beta-mönstret till de mjukare Alfa-vågorna. Ditt medvetande expanderar. Ny kreativ energi sätter igång att flöda. Rädslor försvinner. Du upplever en befriande känsla av frid och välmående. Inom biofeedback är Alfa-träning den mest rekommenderade behandlingen mot stress. Alfa-tillståndet hjälper dig att komma åt din kreativitet och är utmärkt för att lösa problem, komma på nya ideer och ett bra tillstånd för kreativ visualisering. I Alfa-tillstånd når du djupt ner i avslappning, vilket är mycket betydelsefullt för din hälsa och ditt välbefinnande. Alfa-vågor finns inom intervallet 7-12 Hz. Detta är alltså djup avslappning, men inte riktigt meditation. Alfa är så att säga porten till djupare medvetande-tillstånd.

Annalena Mellblom är verksam som hypnoterapeut, rikedomscoach och arbetar dagligen med fysisk, mental och inre utveckling. Hon  vägleder dig mästerligt genom denna mentala träning där du kommer kunna skapa tillit till din egna förmåga i alla områden i ditt liv. 

Mental träning är en metod för att må bra skapa inre mentala bilder som hjälper dig att prestera bättre. Under årtionden har tusentals vetenskapliga studier visat att regelbunden långsiktig och systematisk mental träning bland annat kan leda till:

-Förbättrad fysisk och psykisk hälsa

-Minskad stress och bättre sömn

-Jämnare blodtryck och vilopuls

-Ökad självkänsla och ett bättre självförtroende

-Ökat självförverkligande och förbättrad självkännedom

-Ökad koncentrationsförmåga och ett bättre fokus

-Mer positiv attityd och inställning till livet och tillvaron

-Du blir bättre på att styra dina tankar och få ökad kontroll

-Du blir och känner dig lugnare, säkrare och mer trygg

-Ökad arbetsförmåga och förbättrade studieprestationer

-Förbättrade sociala relationer

-Ökade förutsättningar att uppnå sina livsmål

Ytterligare några vägledningar av Annalena Mellblom

Självhypnos, Mental träning, utbildningar, E-bok, Bok

-Skapa det ultimata finansiella överflödet i ditt liv                                     ISBN: 9789187959301

-Skapa finansiellt överflöd genom vägledd självhypnos                             ISBN: 9789187959318

-Attrahera rikedom genom självhypnos                                                   ISBN: 9789197843102

-Vägledd tidigare liv terapi                                                                     ISBN: 9789187959165

-Utveckla din medialitet - Grunden och tilliten - vägledd utbildning           ISBN:9789187959189

-Viktkontroll med självhypnos                                                                ISBN:9789187959172

-Rök- och snusfri med självhypnos                                                         ISBN:9789

Visa mer