Den allra trognaste konungen
  
Dela boken    

En glödande kärleksroman från 1700-talets Portugal     


Jordbävningen som ödelägger Lissabon.
Jesuiterna som tränas till samvetslös lydnad under kyrkan i de hårdaste övningar Västerlandet skådat.
Den magiska övertrons värld: kabbala, bokstavsmystik och Nostradamus.
I denna spännande och rafflande kärlekshistoria finns det scener man inte glömmer: påvens gapskratt i Vatikanen, utflykten till slottet vid kusten, maskeradbalen hos hertigen.
Åke Ohlmarks första kärleksroman är skriven i en lätt, ironisk ton som inte så litet påminner om Stendhals och Voltaires prosa. Den präglas på en gång av memoarens tidsdoft och fantasins förlustelser och har två unga svenskar – en rik ädling och en fattig skånsk bondson – i de dominerande rollerna.
Visa mer