Den dolda dörren
  
Dela boken    
Det finns en förtegenhet kring livets mest fundamentala
fråga – det faktum att det tar slut. Sanningen är bister och
vi försöker oftast se åt ett annat håll. De flesta skräms
av tanken på döden och har svårt att föreställa sig att de
om några år inte längre ska leva. Vad händer då? Föds vi
en gång till? Ska vi gå på gator av guld? Eller tar allt bara
slut? Hur ska vi stå ut med att leva med denna gåta?
I Den dolda dörren visas olika vägar att möta dödens
problem. Personliga resonemang kompletteras av mer
övergripande texter kring föreställningar om döden
i religion och filosofi. Särskilt betonas musikens och
kulturens betydelse.
Den dolda dörren blir en sorts seminarium kring existentiella
aspekter av döden. För den som ibland i vargtimmen
vrider sig och inte lyckas undfly frågorna ges här inga
svar. Men kanske ord att tänka med.
Owe wikström är professor emeritus i religionspsykologi
vid Uppsala universitet, psykoterapeut, teolog och författare
till ett tjugotal böcker, bland annat Långsamhetens lov
2001 och Att älska livet mer än dess mening 2010.
Visa mer