Den gyllene grenen
  
Omgiven av olivträd och fält, ligger Dianatemplet i all sin enkelhet och skönhet. Detta får agera grund för ett antal möten, bland annat mellan de två ynglingarna och den äldre herren (i ”Asylrättens bok”). I ”De döende gudarnas bok” överraskas Tiberius barndomsvän, också präst, av en krigare, som kommer uppstigen från klipporna där bak. Prästen ber krigaren att sticka svärdet i hans bröst, för att förmildra de brott han begått.
Boken består även av ”Biktens bok”, ”Germanens bok” och ”Kejsarens bok”. Karl Gjellerup (1857-1919) debuterade 1878 som författare med ”En idealist” och vann år 1917 Nobelpriset i litteratur tillsammans med Henrik Pontoppidan. Karl Gjellerup skrev romaner och noveller och var ofta kritisk gentemot kristendomen och gängse normer. Han var inspirerad av Georg Brandes litteraturkritik, och blev en del av Det moderna genombrottet i dansk litteratur.
Visa mer