Drömmaren och sorgen
    
Dela boken    

Per Grille är en mycket ung licentiat som i oskuld och frid framlever sina dagar i Uppsala under arbete med en bångstyrig doktorsavhandling i filosofi. Som födkrok är han också extraordinarie kantor i Västra Skedvi kyrka.

Men livet vill något mer med honom. Då den demoniske och hemlighetsfulle Alexander Hofring erbjuder sig att visa fram vidare horisonter än de som bara föga skymtat på Uppsalas gator, gör Pelle Grille ett viktigt val. Och sedan de bägge herrarna på ett lika elegant som laglöst sätt skaffat reskassa, bär det av per express ut i ett Europa fyllt av lockelser och hot.

Visa mer