Du har svaren!
  
Dela boken    
Hos många av oss finns en orimlig förväntan på att livet bara ska löpa på utan minsta gupp och när tunga känslor dyker upp har vi svårt att hantera dem. Tulsa Jansson är så kallad praktisk filosof och vill här ge oss nya verktyg att hantera kriser i livet med, och hennes förslag lyder: Gå till filosofen! Inom praktisk filosofi är grundtanken att den som söker svar, själv bär svaret inom sig och kan med filosofins hjälp nå fram till det. Det här är en handbok som visar hur filosofi kan användas i vardagen för att vidga perspektiven när vi ställs inför svåra livsfrågor och vara en vägvisare för att hitta fram till de rätta svaren.
Visa mer