Efterskörd 1. Vers
  
Dela boken    

”Till Klarälvens strand vill jag ilande hasta – i skummande, vaggande, yrande bruset min sorg och mitt kval och mig själv jag vill kasta. Förgäves! Det går ej, ty vattnet är fruset!!!” (Ur Förgäves) Verssamlingen Efterskörd 1 gavs ut första gången 1910. Gustaf Fröding (1860-1911) debuterade 1891 med diktsamlingen Guitarr och dragharmonika, som placerade honom bland 1900-talets främsta poeter.

Visa mer