Med tiden blir det uppenbart att några av tjänarna på Ley förser sig själv av godsets överskott. Rise och de andra är på sin vakt när lord Sommerville bjuder till bal i deras ära, men de får hjälp från oväntat håll. Några av tjänarna som har stulit klarar sig undan, och Rise förbarmar sig över Susie, som insisterar på att hon är oskyldig. Men hur ska de kunna bevisa att hon talar sanning?
Visa mer