Vägledd meditation
Få tillgång till UNIVERSUMS kraftfält - Som kan hjälpa dig att heala obalanser på fysisk, metal, känslomässig och andlig nivå

Upplev Jörgen Tranbergs vägledda meditationer som bygger broar mellan naturvetenskaplig forskning och uråldrig visdom.

Lägg eller sätt dig så bekvämt som möjligt och ge dig själv en resa vägledd av Jörgen Tranberg, för att påbörja och fullfölja fysisk, mental och psykisk hälsa.

Denna meditation grundar sig på naturvetenskap, psykologi och forskning och uråldring visdom.
Framtagen för ett terapeutiskt helande syfte.

Jörgen Tranberg är komplementärmedicinsk terapeut och har i 30 år behandlat hundratusentals människor. 
Han är även en erkänd föreläsare och utbildare i USA och Europa med Naturopathic Doctor ( N.D ) med examen i USA. 

Meditationer i serien:

Bygga broar mellan naturvetenskaplig forskning och uråldrig visdom

Vägledd meditation
Få tillgång till UNIVERSUMS kraftfält - Som kan hjälpa dig att heala obalanser på fysisk, metal, känslomässig och andlig nivå

Vägledd meditation 

NERVSYSTEMET- Förbättra samarbetet mellan kroppens alla system

Vägledd meditation 

CELLERNAS kraftfält -kommunicerar med allt i oss och runt oss

Vägledd meditation 

HJÄRTATS elektromagnetiska fält-Hjälper kroppen till självläkning 

Dessa meditationer i denna serie, är otroligt starka verktyg för att fördjupa förståelsen av hjärtfältets påverkan på vår verklighet. De har både läkande, avstressande och harmonierande verkan. 

Varje meditation är sessioner och bygger på ett unikt samspel mellan den emotionella och den fysiska kroppen, båda är lika viktiga för att du ska finna en balans och leva ett friskt liv.

Forskningen visar att ett hälsosamt nervsystem möjliggörs i samband med meditation.

Denna vägledda meditation innehåller Alfavågor:

Avslappning -Visualisering -Kreativitet

När du tillåter dig att vara avslappnad, lugnar hjärnans aktivitet ner sig från det snabba Beta-mönstret till de mjukare Alfa-vågorna. 

Ditt medvetande expanderar. 

Ny kreativ energi sätter igång att flöda. 

Rädslor försvinner. Du upplever en befriande känsla av frid och välmående. 

Inom brainwaves teknologier är Alfa-träning den mest rekommenderade behandlingen mot stress. 

Alfa-tillståndet hjälper dig att komma åt din kreativitet och är utmärkt för att lösa problem, komma på nya ideer och ett bra tillstånd för kreativ visualisering. 

I Alfa-tillstånd når du djupt ner i avslappning, vilket är mycket betydelsefullt för din hälsa och ditt välbefinnande. Alfa-vågor finns inom intervallet 7-12 Hz.

Meditationstid: 20.00 min

Visa mer