Fänrik Ståls sägner
  
Dela boken    

Fänrik Ståls sägner av Finlands nationalskald J. L. Runeberg beskriver både verkliga och fiktiva händelser och personer under det finska kriget 1808-1809. Runebergs text ger en stark bild av krigets hjältar och antihjältar, deras egenskaper och öden. Samlingen utgavs i två delar 1848 och 1860 och sågs omedelbart som ett mästerverk.  Ljudboken utgavs första gången 2008. Läsaren är Lars Svedberg.

Visa mer