Film - Efter ordet
  
Dela boken    
Vi går mot en värld där rörliga bilder dominerar. Morgondagens filmtalanger börjar med videokameran, inte med pennan. Men det klassiska filmskapandet som industri är en skugga av sitt forna jag. Anpassningar krävs. Biografen för att visa film kommer inte att stå högre i hierarkin än en sängavskiljare eller en telefon. (Ett kapitel ur antologin Framtiden är nu.)
Visa mer