Behövs existensen av en Gud för att förklara vårt universum? Vilken roll spelar de fysikaliska lagarna i frågan om Guds existens? Vilket utrymme finns för Gud i en värld styrd av dessa?

I kapitel 1 av Korta svar på stora frågor behandlar Stephen Hawking utifrån ett naturvetenskapligt perspektiv en av våra mest omdiskuterade existentiella frågor: Finns Gud?

Visa mer