Fogdemakt och bondevrede
  
Dela boken    

Fogdemakt och bondevrede, 1500-1718, berättar om hur Sverige under 200 år förvandlades från ett upproriskt rike till en krossad och utblottad före detta stormakt. Under den här perioden inträffade några av de allra största bondeupproren, som Dackeupproret, Klubbekriget och Snapphanefejden.
Detta är andra delen av trebandsverket Svenska uppror av Mats Adolfsson. De andra två delarna är När borgarna brann och Bondeuppror och gatustrider.

Visa mer