Fogdens brud
    
Dela boken    
Som nattfjärilar dras till ljuset, svärmade männen kring den vackra Raija. Men hennes nya äkta man vaktade henne noga. Raija tillhörde honom nu - köpt och betald - utstyrd i spetsar och vackra kjolar. Han hade köpt henne ja, men inte hennes kärlek. Raija hatade den blonde kämpen och hans krävande smekningar. Smekningar som hon inte mäktade med att avvisa. Hon längtade sig sjuk efter en annan - och på ett grymt sätt skulle hon till slut få sin frihet...
Visa mer