Från Doktor Klimkes horisont
    
Dela boken    
De fem berättelserna i Från doktor Klimkes horisont kretsar kring fiktionens verklighet och verklighetens fiktion. Boken skildrar människor som drabbas av det oförutsedda och oförutsägbara: språkläraren som får ett handskrivet meddelande från en kvinna som varit död i trettio år, författaren som reser till Venedig, dödens och suckarnas stad, och dras in i ett älskande pars självmordspakt, historie-professorn som förföljs av svartsjukan gentemot sin hustru… Doktor Klimkes perspektiv på tillvaron, som utgör en av de filosofiska grundvalarna för Håkan Nessers böcker, har med föreställningen om alternativa livslopp att göra. Berättelserna i Från doktor Klimkes horisont iscensätter sådana tänkbara liv. De gängse perspektiven förskjuts och förvrids, allt är inte vad det synes vara.
Visa mer