De sju dödssynderna formulerades av påven Gregorius den store på 600-talet. Dödssynderna ansågs länge vara så allvarliga att syndaren efter döden skulle komma att hamna i helvetet om man inte ångrade sig. Hur gestaltar sig dessa dödssynder i dagens Sverige? Det har författaren Dag Öhrlund frågat sig och tagit fasta på, vilket resulterat i sju sammanhängande noveller på temat. I den andra novellen, Girighet, kokar chefsrådmannen Susanne Eriks av ilska över de orättvisor hon dagligen möter i sitt yrke. En dag bestämmer hon sig till slut för att ta saken i egna händer. Rättvisa ska skipas.
Visa mer