Härdarna
  
Dela boken    

Diktsamlingen som befäste Boyes plats i den svenska litteraturen


”Den mätta dagen, den är aldrig störst.
Den bästa dagen är en dag av törst.”
Karin Boye (1900-1941) är en av de stora svenska författarna – en utpräglat tidsmedveten och politiskt radikal berättare som tog upp kampen mot fördomar, kvinnoförtryck, krig och diktatur. Härdarna från 1927 är Boyes tredje diktsamling och innehåller bland annat en av hennes mest spridda dikter, ”I rörelse”, samt ”Jag vill möta…”.
Visa mer