Herakles
    
Dela boken    

”Gudarna har skapat världen och gjort sitt. Nu skall vi ställa den till rätta!”
Så säger Herakles och tar på sig den uppgift som skulle göra honom till den störste av alla hjältar i mänsklighetens minne.
Han genomkorsade världen och märkte den med sin kropp på samma sätt som två tusen år senare Kristus gjorde det med sin lära.
Herakles var kroppens Kristus.
Städer uppkallades efter honom, ännu finns det sådana som bär hans namn, som till exempel Herakleion på Kreta. Man byggde monument och tempel till hans ära. Hans stoder på Gadeiras klippa, det vill säga våra dagars Gibraltar, markerade då kända världens ände. Det outplånliga avtryck som Herakles lämnade hos människorna betalade han ett pris för: friheten, rättvisan, kärleken.
Vi följer Herakles steg för steg: från osäker och stammande pojke till åldrande krigsherre. Kallifatides roman fångar, förstärker och förmedlar mytens skönhet.

Hösten 2002 utnämndes Kallifatides av regeringen till professor ”för ett storartat författarskap”. Han har också tilldelats konungens personliga medalj, 8:e storleken i Serafimerordens band, för sina insatser i samhällsdebatten. Herakles var bok nummer 37 i Kallifatides litterära verksamhet

Visa mer