Vad har en femårig pojke, en nyfödd elefant och ett cricket slagträ gemensamt? Alla är en meter på längden. Vad har ett trevåningshus och ett mangoträd gemensamt? Båda är ungefär tio meter höga. Så fortsätter det upp längs höjdstegen och fortsätter man steg för steg så kommer man till slut nå så högt som världens högsta berg: Mount Everest!
”Hur långt är långt” lär på ett målande sätt ut hur olika föremåls längd och höjd går att förstå på ett mer handgripligt sätt genom jämförelser med vardagliga föremål och byggnader.
Hur långt är långt? är ursprungligen utgiven av StoryWeaver och tillhör serien ”Läs tillsammans”. Flera av berättelserna är skrivna av indiska författare och utspelar sig på andra sidan jorden. Framförallt utforskar de spännande ämnen såsom vetenskapliga upptäckter och hur vi bäst tar hand om varandra såväl som vår planet.
Visa mer