HUVUDVÄRK – MIGRÄN - Binaural Beats meditation för dig som har huvudvärk eller migrän- Rolf Jansson

bookCoverFor

Beskrivning

Detta ljudvågsprogram, som ingår i en växande serie med program, är specialutformat för att lindra huvudvärk och migrän.

Gör som miljontals nöjda människor världen över! Använd en kombination av musik och Binaural Beats (binaurala rytmer) för att förbättra din hälsa, din livskvalitet och för att uppleva djup avslappning.

Oavsett om du vill meditera, lindra stress och ångest, förbättra självförtroendet, öka fokus och produktivitet, förbättra din sömn eller minska smärta och spänningar i din kropp, är vår specialprogrammerade musik med ljudvågor en beprövad naturlig terapi för att hjälpa till att hantera ett brett spektrum av problemområden.

Under senare år har teknologier utvecklats som kan framkalla hjärnvågstillstånd som bland annat lindrar stress och ångest, ökar fokus och produktivitet, förbättrar sömn och minskar smärta och spänningar. Tekniken bygger på musik som kombineras med Binaural Beats, ett konstant ljudvågsformat, samt i vissa fall, isokroniska toner, ett pulserande ljud med jämna mellanrum.

Generellt sett är lågfrekventa vågor kopplade till "Delta" och "Theta"- tillstånd som ger djup avslappning, lindrar ångest, förbättrar sömnen och ger smärtlindring. Högre frekvenser ökar dina hjärnvågor till ett "Gamma"-tillstånd som kan göra dig mer alert, fokuserad eller bättre på att kunna återkalla minnen. Mellanfrekvenser av vågor har kopplats till uppmärksamhet. Din hjärna går in i ett "Alfa"-tillstånd (avslappnad medvetenhet) när ditt fokus vänder sig inåt som i meditation och stresslindring och ett "Beta"-tillstånd (vårt normala vakna tillstånd) när din uppmärksamhet är inställd på världen omkring dig som i fokuserad uppmärksamhet, analytiskt tänkande och problemlösning.

När hjärnan arbetar kommunicerar miljarder hjärnceller med varandra med hjälp av mycket små elektriska impulser. Hjärnan är således elektriskt aktiv dag och natt – livet igenom. Denna aktivitet kan registreras som hjärnvågor. Mätmetoden är EEG.

Hjärnvågorna indelas efter frekvens angiven i enheten Hz. (Hertz) = antal vågor per sek. De klassiska frekvenserna är Delta (1–3 Hz), Theta (4–7 Hz), Alfa (8–13 Hz), Beta (14–30 Hz) och Gamma (30–80 Hz). Varje sådant frekvensområde har sin egen speciella funktion och genom att skapa Binaural Beats som är kopplade till lämpliga frekvenser påverkar man olika funktioner i kroppen.

Varje hjärnvågstillstånd är förknippat med olika medvetandetillstånd. Du går normalt in och ut ur olika hjärnvågstillstånd beroende på vad du upplever. Men det är möjligt att manipulera dina hjärnvågor genom att meditera eller genom att använda Binaurala Beats eller andra typer av ljudteknik. När du lyssnar på ljud av en viss frekvens kommer dina hjärnvågor att synkroniseras med den frekvensen.

Den effekt som Binaurala Beats har på din hjärna (och ditt mående) beror således helt på vilken eller vilka frekvenser som har inprogrammerats. Om du väljer att lyssna på denna ljudbok och detta program, att lindra huvudvärk och migrän, så tillhandahåller vi teknologin.

Binaural Beats meditationsmusik med anpassade ljudvågor och tillägg av isokroniska toner är ett kraftfullt verktyg för att lindra huvudvärk och migrän. Vårt program kan framkalla önskade frekvenser och därigenom möjliggörs förmågan att förändra hur du känner dig, vad du upplever och hur du mår.

Fenomenet med binaurala beats och hjärnvågsanpassning kan framkalla samma mentala tillstånd som är associerat med traditionell meditation och yoga, men utan den långa inlärningstiden, ibland flera år. Att använda binaural beats-teknik skapar således samma hjärnvågstillstånd som meditation och yoga, men det kräver praktiskt taget ingen ansträngning från din sida. Allt du behöver göra är att sätta på dig en uppsättning stereohörlurar eller öronsnäckor, koppla av och lyssna.

Författare:
Uppläsare:
Format:
Ljudbok
Del:

6

Tid ljudbok:
1h 1min
Språk:
Svenska
Utgiven:
2022-03-12
Förlag ljudbok:
Bokförlaget Upsaliensis AB
ISBN ljudbok:
9789189510234

© Bokförlaget Upsaliensis AB (Ljudbok)