In i spegeln och bort
  
Dela boken    

Ulf Erikssons bok In i spegeln och bort är en samling essäer och kritiska texter, ett tematiskt montage där han från en mängd olika utgångspunkter reflekterar kring estetiska och etiska frågor som varit betydelsefulla genom hela hans författarskap. Den gemensamma nämnaren är litteraturens värde som möjlighet att leva med motsägelser, exempelvis spänningen i vår tid mellan överblick och deltagande, längtan och verklighet. Ett viktigt begrepp i hans resonemang är det han kallar ”etisk tid” – den levda tidens komplexa erfarenheter, en tid som inte går att reducera till vara eller paroll och som litteraturen förvaltar och vårdar. Ulf Eriksson rör sig här över ett brett fält av poesi, prosa, filosofi och konst, och berikar sin läsning med uppslag och associationer som ständigt förgrenas och växer vidare. Ulf Eriksson är poet, prosaist och kritiker och har bland annat givit ut den rosade novellsamlingen Is.

Omslagsformgivare: Bo Berling

Visa mer