”Det kunde komma en rik gammal fru – rysligt rik – och hon kunde tycka om mig och taga mig med sig långt, långt bort.”
I telefon gavs ut första gången 1887. Trots den korta tid som Victoria Benedictsson skrev är hon en av de främsta av 1880-talets realistiska författare. Hon skrev under pseudonymen Ernst Ahlgren och skildrade ofta äktenskapsproblematik och kvinnoförtryck.
Omslagsformgivare: Eva Lindeberg
Visa mer