Jag åkte på mansläger för att hitta min inre fallos
    
Dela boken    
Är det dags att mannen får en ny identitet? KITs Jonatan Loxdal, själv man, åkte på mansläger i Molkom med yoga och ritualer på schemat för att hitta sin inre karl. Över hela världen tycks mansrörelser resa sig. De säger sig hylla jämlikhet, men menar att männen har dragit nitlotten i dagens samhälle. Vad vill de? Jag har fått arrangörernas tillåtelse att berätta om min egen upplevelse av mansevenemanget Nordic Men´s Gathering.” Jonathan Loxdal Ljudboken är ett reportage från KIT Media, först publicerat 20 oktober 2017.
Visa mer