Jag överlevde Förintelsen
  
Dela boken    
Han överlevde fem koncentrationsläger. Emerich Roths brott var att han var jude. Därför hamnade han i nazisternas utrotningsapparat. Men han undkom både Hitler och döden. Emerich Roth vill med sin berättelse visa på den oerhörda styrka som människan besitter. Hur hon kan resa sig ur den värsta förnedring. Och att hon ur de mest fruktansvärda situationer kan utveckla något positivt. Emerich är själv ett levande exempel. Hans vittnesmål om hur han överlevde Förintelsen är nattsvart, men hans syn på tillvaron är ljus och optimistisk. Efter att ha kämpat för sin överlevnad i den värsta tänkbara usattheten har han vigt livet åt att bekämpa hat, våld, rasism och förtryck. Styrkan i hans kamp blir uppenbar för alla som tar del av hans berättelse om hur han överlevde Förintelsen. ”Emerich är mitt namn. Jag är nu en gammal man, formad av de upplevelser som ett mångskiftande och rikt liv har gett mig.”
Visa mer