Jon och den bortglömda sjukdomen
    
Dela boken    
Jon Magnusson var en stor fotbollstalang, ett kraftpaket på 195 cm och 100 kg muskler. En natt fick han kraftig huvudvärk, en vecka senare var en hel familjs liv i kras. Hur kunde det gå så, när en enkel penicillinkur kunde ändrat allt? "Jag ville berätta historien om Jon Magnusson, och hur en samling till synes vardagliga misstag kunde få katastrofala följder. För detta intervjuade jag Jons föräldrar och läste utredningsmaterial. De återgivna dialogerna är tagna från IVO:s och familjen Magnussons dokumentation. Då vårdinsatsen redan är väl utredd, har jag inte granskat vården bortom det." Thomas Arnroth Ljudboken är ett reportage från KIT Media först publicerat den 28 april 2017
Visa mer