»Joyce gjorde på egen hand slut på 1800-talet.« | T. S. Eliot
»James Joyce revolutionerade 1900-talslitteraturen.« | Time Magazine
Jord [1914] är en novell av James Joyce.
JAMES JOYCE [1882–1941], irländsk författare, är en av den modernistiska litteraturens portalfigurer med verk som Dublinbor [Dubliners, 1914], Ett porträtt av författaren som ung [Portrait of the Artist as a Young Man, 1916] och Odysseus [Ulysses, 1922].
Visa mer