Kampen mot bränningarna
  
Dela boken    
Hösten 1726 avseglade ostindiefararen Zeewijk från Nederländerna. Ombord fanns bl a tre svenskar. I hopp om att finna den förlista Aagderkerke med dess dyrbara last, lockades befälhavaren Steyns segla för nära det väldiga Land Eendrachts och Zeewijk förliste. På en liten korallö började nu besättningens kamp för överlevnad. Catarina Ingelman Sundberg har själv lett en expedition till de fortfarande obebodda öarna utanför Australiens västkust där Zeewijk förliste. Alla hennes romaner bygger på fakta och den historiska miljön bildar en mäktig bakgrund till berättelsernas dramatiska levnadsöden.
Visa mer