Kapningsdramer i Holland
  
Dela boken    
Under tre veckor sommaren 1977 utövades en terror i Holland som gastkramade hela landet. På två håll i landet pågick samtidigt långa gisslantagningar, iscensatta av en grupp från sydmoluckerna med krav om att 21 sydmoluckiska fångar skulle friges från fängelser i Indonesien och Holland. Flera aktioner genomfördes under 1970-talet, med liten eller ingen framgång.

Den 23 maj 1977 inleddes de planerade aktionerna, som var de största som gruppen planerat. I en liten holländsk stad togs 105 barn i åldrarna 6-13 som gisslan. Samtidigt drogs det i nödbromsen i ett pendeltåg, som stannade. Alla passagerare, totalt 56 personer, togs som gisslan.

Gisslantagarna hade väldigt specifika krav, och många människor i sitt våld. Samtidigt hade deras tidigare aktioner, och brutaliteten i de som de nu genomförde, gjort att de hade obefintligt politiskt eller allmänt stöd. I denna artikel berättas den sanna historien om det långdragna, blodiga dramat som traumatiserade en hel nation. I Nordisk kriminalkrönika berättar poliser själva om sina mest uppmärksammade, omskakande, och svåra fall. Nordisk Kriminalkrönika är ett historiskt verk. Berättelserna och samlingarna är uttryck för den samtid som de skrevs i, och kan i enstaka fall ha föråldrat eller kontroversiellt innehåll. Eventuellt stötande material är inte uttryck för förlagets hållning.
Visa mer