Kärlekens olika ansikten
  
Dela boken    
Väl förvaltad är kärleken en dyrbar gåva. Men alla sidor är inte ljusa.

I sin bok om kärlek beskriver Lena Nevander Friström både på ett mycket personligt sätt och utifrån ett psykoterapeutiskt perspektiv kärlekens skiftande väsen. Hon ställer en rad frågor om vad den kan göra med oss.

Vad händer i hjärnan när vi blir förälskade?
Hur kan kärlek slå över i rent barbariska handlingar?
Är det sant att ett barn aldrig kan få för mycket kärlek?
Hur förhåller sig kärlek till vänskap?
Vad är motsatsen till kärlek, hat eller likgiltighet?

Boken väcker tankar och ger nya insikter om hur vi kan förvalta kärlekens dyrbara gåva. Och kanske ligger den största utmaningen i att först lära känna sig själv? Lena Nevander Friström, psykoterapeut och författare, var en av Sveriges mest uppskattade föreläsare om gränsdragningar och välbefinnande i livet.
Visa mer