Katitzi i ormgropen & Katitzi rymmer
  
Dela boken    

Till alla barna säjer jag: Jag tycker du ska läsa den här boken!

Till alla mammor och pappor säjer jag:

Någon har sagt: ”Barn är renhjärtade och därför är de klarsynta – och därför har de inga fördomar.”

Men ändå – en dag finns fördomarna i deras hjärtan.

Och jag undrar – vem har satt dit dom? Är det du?

Jag tycker du ska läsa den här boken!

Beppe Wolgers

Katitzi-böckerna har älskats av generationer barnboksläsare och nu kommer de äntligen i nyutgåva, varsamt reviderade av Lawen Mohtadi i nära samarbete med Katarina Taikons dotter, specialpedagogen Angelica Ström.

Katarina Maria Taikon-Langhammer (1932–1995) var en svensk författare av romsk härkomst som kämpade i många år för romernas rättigheter i Sverige. Liksom de flesta romer i sin generation gick hon inte i skola, utan fick lära sig läsa och skriva som vuxen. Hon tilldelades ABF:s litteraturpris 1964.

Visa mer