Klimatsynda: så räddar vi planeten med lust, lättja, girighet, vrede, avund, högmod & frosseri
    
Dela boken    

KAN GIRIGHET RÄDDA PLANETEN? ÄR FROSSERI SVARET PÅ HÅLLBARHETSKRISEN? KAN VI LÄTTJEFULLT FÖRLUSTA OSS UR KLIMATKATASTROFEN? Självklart! om du frågar Mattias Goldmann – en av Sveriges mest inflytelserika klimatprofiler. I Klimatsynda! samman-fattar han de senaste initiativen och teknikerna, samlar argumenten och de goda exemplen och pekar ut en helt ny riktning för klimatarbetet. Med klimatsynda som tankemodell visar han hur vi kan klara kampen – som individer, organisationer, företag, kommuner och nationer. Allt vi behöver göra är att utnyttja de mest mänskliga av drivkrafter i klimatets tjänst – helt enkelt att börja synda för klimatet. Omställningen till ett hållbart samhälle är, tvärtemot vad olyckskorpar på båda sidor säger, lustfylld. Och det gröna, hållbara samhället är inte bara möjligt utan också roligt. Klimatsynda! är ett positivt, inspirerande och hoppingivan-de klimatupprop för alla som vill ha inspiration och verktyg till den stora, gemensamma utmaningen att vända utvecklingen och rädda vår planet

Visa mer