Klipp i 70-talet
  
Dela boken    

Engagerande och betydelsefulla inlägg i svensk kulturdebatt


Författaren och akademiledamoten Lars Gyllensten (1921–2006) debuterade 1949 med debattboken Moderna myter och skrev under sin livstid en mängd betydande romaner och essäsamlingar, ofta präglade av existentialism och djup insikt, samhällskritik och andliga resonemang. I Klipp i 70-talet samsas essäer och debattartiklar som tidigare publicerats i tidningsform.

Innehåll:
Mitt 60-tal – och mitt 70-tal
Förnuftig förundran – och kosmetologi
Förtroendet för forskningen
Om utvecklingsoptimism och utvecklingspessimism
Några tankar om "den experimentella hållningen" – i liv och konst
Politisk kommersialism och framtidsimperialism
Den odemokratiska kärnkraftsdiskussionen
Kärnkraftsvalet
Nytt vin i gamla läglar
Folkpartiet i vägskälet
De konservativa "revolutionärerna"
Michel Foucaults vansinne
Frontlinjer i massmediedebatten
Massmedia – monopolmedia
Människan i kommunikationssamhället
Information, skeninformation och brus
Masskommunikationssamhälle och kulturkommersialism
De små kulturerna – och de breda programmen
40- och 70-tal – likt och olikt
Kritisk och okritisk realism
Om att läsa och skriva och om vad det är värt
En hygglig kalkyl
En hedning förhör sig själv
Kärleksbekännelse till religionens språk


Omslagsformgivare:Daniel Bjugård

Visa mer