Klipp i 70-talet
  
Dela boken    

Författaren och akademiledamoten Lars Gyllensten (1921–2006) debuterade 1949 med debattboken Moderna myter och skrev under sin livstid en mängd betydande romaner och essäsamlingar, ofta präglade av existentialism och djup insikt, samhällskritik och andliga resonemang. I Klipp i 70-talet samsas essäer och debattartiklar som tidigare publicerats i tidningsform.
 
Innehåll:Mitt 60-tal – och mitt 70-tal Förnuftig förundran – och kosmetologi Förtroendet för forskningen Om utvecklingsoptimism och utvecklingspessimism Några tankar om "den experimentella hållningen" – i liv och konst Politisk kommersialism och framtidsimperialism Den odemokratiska kärnkraftsdiskussionen Kärnkraftsvalet Nytt vin i gamla läglar Folkpartiet i vägskälet De konservativa "revolutionärerna" Michel Foucaults vansinne Frontlinjer i massmediedebatten Massmedia – monopolmedia Människan i kommunikationssamhället Information, skeninformation och brus Masskommunikationssamhälle och kulturkommersialism De små kulturerna – och de breda programmen 40- och 70-tal – likt och olikt Kritisk och okritisk realism Om att läsa och skriva och om vad det är värt En hygglig kalkyl En hedning förhör sig själv Kärleksbekännelse till religionens språk

Omslagsformgivare: Daniel Bjugård

Visa mer