Kommer artificiell intelligens att övertrumfa vår egen?
    
Dela boken    

I vilken hastighet utvecklas våra datorer? Vad krävs för att deras intelligens ska överstiga den mänskliga? Kan den artificiella intelligensen utgöra ett hot mot oss? Vilka är i så fall riskerna?

I kapitel 9 av Korta svar på långa frågor förklarar Stephen Hawking den artificiella intelligensens för- och nackdelar, hur långt denna teknologi i dagsläget har kommit, och ger sin syn på mänsklighetens attityd till AI.

Visa mer