Krig- Dick Harrison, Jessica Stern, Nathan Shachar och mer

319 Sidor
bookCoverFor

Beskrivning

Det påstås att ungefär 14 500 krig har utkämpats sedan år 3 500 f.Kr. Under 1900-talet dödades totalt sett fler människor i krig än i något tidigare sekel. Relativt sett genom historien dödar vi dock varandra mer sällan.

Oavsett hur många som dödas, och med vilken metod, kan vi vara säkra på att krig kommer att fortsätta utkämpas. Ligger orsakerna till krig i samhället eller i biologin, i tävlan om ekonomiska resurser eller sexuella, i historiska omständigheter eller i en universell våldsinstinkt?

© Bokförlaget Stolpe (E-bok)