Kvinnliga filosofer
  
Dela boken    

Att det funnits kvinnor som ägnat sig åt filosofi långt före vårt sekel är okänt för de flesta. Men filosofin har inte bara varit ett manligt område. Syftet med denna antologi med utdrag ur kvinnliga filosofers skrifter är att göra kvinnors filosofiska tänkande mer lättillgängligt och att komplettera den dominerande bilden av filosofins historia.


Här presenteras sju kvinnor, vars bidrag visar på stor mångsidighet:


Hildegard von Bingen (1098-1179) om kosmos och mikrokosmos.


Christine de Pizan (1365-1430) om klokhetens moral.


Marie de Gournay (1565-1645) om fri- och rättigheter.


Anne Conway (1631-78) om metafysiken.


Catherine Trotter Cockburn (1679-1749) om empirism och kunskapsteori.


Catharine Macaulay (1731-91) upplysningsfilosof om uppfostran.

Visa mer